Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

«Graffiti ιστορία, κύριε αντιδήμαρχε!»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης συζητήθηκαν 13 θέματα συνολικά. Σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ σας παρουσιάζουμε 6 ακόμα θέματα. Δείτε πως η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε φοιτητές που έγραψαν συνθήματα με σπρέυ σε δημοτικούς χώρους.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
4ο  Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για δημιουργία νέων Κ.Α. οφειλών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ Συνοδινός. Έως ότου ψηφιστεί από το Σώμα υπήρξε μία ένσταση από τον Σύμβουλο κ Ρήγα, ο οποίος ζήτησε να λειτουργούν καλύτερα οι υπηρεσίες του Δήμου και μία παρατήρηση από τον κ Ράλλη.Μάλιστα για λίγα λεπτά ο κ Συνοδινός μίλησε στον κ Ρήγα εκτός μικροφώνου εγγραφής.

5ο Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  για λογιστική τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός.
Με την απλή ερώτηση του κ Βαλιώτη, «αν είναι όλα τα νούμερα που αναγράφονται σίγουρα» ψηφίστηκε ομόφωνα.
6ο : Περί διαγραφής οφειλών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός. Ψηφίστηκε ομόφωνα.
7ο Περί   έγκρισης ή μη  του  αριθ.2/2012 πρακτικού συμβιβασμού  της επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών (αρθ. 32 παρ. 6 Ν.1080/80)
Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Συνοδινός.
Εδώ ο αντιδήμαρχος – εισηγητής αναφέρθηκε σε δύο φοιτητές που έγραψαν με σπρέυ συνθήματα πάνω σε επιφάνειες δημοτικών χώρων (Μνημείο Λεωνίδα στο Εθνικό Στάδιο). Δικάστηκαν και ποινικά και τους επεβλήθη πρόστιμο 500 ευρώ από τον Δήμο. Μετα την έγγραφη αλλά και προφορική τους μεταμέλεια ο εισηγητής πρότεινε την μείωση του ποσού, στο ήμισυ  έτσι ώστε να συμβάλει ο Δήμος στην διαπαιδαγώγησή τους. «Θα κάναμε δύο εχθρούς της πόλη, είπε ο κ Συνοδινός, αν εξαντλούσαμε την αυστηρότητα». Περιέγραψε δε ότι οι δύο φοιτητές έχουν πράγματι μετανοήσει και αιτιολόγησε έτσι την ασυνήθιστη επιείκια της Αντιδημαρχίας επι των Οικονομικών.
Μάλιστα δημότης από το ακροατήριο, χαριτολογώντας είπε: «Graffiti ιστορία κύριε αντιδήμαρχε!» εννοω΄ντας ότι δεν είχαμε συνηθίσει τον Αντιδήμαρχο ελαστικό. Ο Σύμβουλος κ Ρήγας ανέφερε ότι καλώς μειώθηκε το πρόστιμο αλλά στο εξής για παραδειγματισμό ο Δήμος πρέπει να είναι αυστηρός σε κάθε περίπτωση που η πόλη ρυπαίνεται.

8ο Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το έτος 2012 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης (άρθ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθ.209 και 273 του Ν.3463/2006). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Καρμοίρης Ιωάννης. Μέλη ορίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρμοίρης και Σουμάκης.
9ο Περί   συμπλήρωσης  λόγω εκπρόθεσμων δηλώσεων  του βεβαιωτικού  καταλόγου  ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν  οι κτηνοτρόφοι  στις βοσκήσιμες  εκτάσεις  για το έτος 2012. Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Καρμοίρης Ιωάννης. Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα αλλά ο κ Νικολακάκης ζήτησε να βρεθεί τρόπος τα ζώα να μην κάνουν χρήση των πηγών της ύδρευσης των χωριών  διότι έτσι τα νερά μολύνονται.
10ο  Περί ορισμού  μονίμου  υπαλλήλου του Δήμου Σπάρτης  ως υπολόγου  για έκδοση δύο (2) ΧΕΠ προπληρωμής  σχετικά με την εκδήλωση  «Διεθνείς παιδικοί αγώνες  στην DAEGU  της Νότιας Κορέας». Εισηγητής  ο κ. Καράτζαλης Λεωνίδας.
Υπόλογος υπάλληλος ορίστηκε η Ευριδίκη Λερίκου. Πρόκειται για αθλητική αποστολή που θα αποτελείται από 11 αθλητές, 2 προπονητές και τον Αρχηγό της αποστολής.
Διαβάστε αύριο το ρεπορτάζ από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον εορτασμό του Μαρτυρίου των Αγίων Αναργύρων ( Ζούπενας) αλλά και για το πως ο Δήμος εμπλέκεται στο πρόγραμμα  «Μαζί για δουλειά» με ιδιωτικά ΚΕΚ και άλλους φορείς του Νομού. Οι συζήτηση των δύο θεμάτων είχαν μεγάλο ενδιαφέρον.
πηγή:notospress.gr