Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Νέες γραμμές φορτηγών και moto στο KΤΕΟ Λακωνίας – Αρκαδίας

O πολίτης της Λακωνίας και της Αρκαδίας έχει πλέον στη διάθεσή του 4 γραμμές εξυπηρέτησης για τον Τεχνικό Έλεγχο των οχημάτων. Το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου που λειτουργεί στο 12ο χλμ της Εθνικής Οδού Σπάρτης – Γυθείου μετα την επιτυχημένη λειτουργία των δύο Γραμμών ελαφρών οχημάτων και μέχρι 3,5 τόνους εγκαινίασε δύο νέες Γραμμές Βαρέων οχημάτων (φορτηγών) και Μοτο (μοτοσυκλετών). Έτσι οι ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων και μοτοσυκλετών που υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους έχουν πλέον την ευκαιρία να εξυπηρετηθούν σε έναν σύγχρονο χώρο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΙΚΤΕΟ που λειτουργεί από το 2005, το φάσμα δραστηριοτήτων και η πιστοποιημένη ιακνότητά για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων οχημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17020 και τον Κανονισμό Διαπίστευσης του Ε.Σ.Υ.Δ.  
Το notospress.gr αναζήτησε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΚΤΕΟ και τις σχέσεις με τους πολίτες που εξυπηρετούνται οι οποίες είναι ο σεβασμός στην ασφάλεια και το χρόνο του πολίτη, η προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος και η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Όλα αυτά σε ένα ιδανικό περιβάλλον, με υπηρεσίες τόσο στις γραμμές ελέγχου όσο και στην αναμονή και τη Γραμματεία.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ζητήσαμε από το Ι. Κ.Τ.Ε.Ο. Λακωνίας Αρκαδίας να επισημάνει ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχει ο πολίτης για να ελεγχθεί το όχημά του. Αυτά είναι: Άδεια κυκλοφορίας, Ταυτότητα, Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν), Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος), Φαρμακείο, Πυροσβεστήρα, Τρίγωνο, Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ( όπου εμπίπτει για βαρέα οχήματα άνω των 3.5 τόνων), Βεβαίωση ταχογράφου ( όπου εμπίπτει για βαρέα οχήματα μεγαλύτερα των 3,5 τόνων)
Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του ΚΤΕΟ Λακωνία - Αρκαδίας είναι: Αξιοπιστία, Ασφάλεια, Σιγουριά σε ότι αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες και Ευγένεια, Προθυμία, Επαγγελματισμός σε ότι αφορά το προσωπικό.
Η Γραμματεία του Ι. ΚΤΕΟ απαντά στο 27310.36936 και τον email είναι ikteospa@otenet.gr