Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Σπάρτης

Αργειτάκος Σταύρος          9.971ψήφους   55.401%
Φούρκας  Κωνσταντίνος   8.027ψήφους   44,599%