Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Πρώτη τακτική συνέλευση του Ινστιτούτου Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου Ινστιτούτου Σπάρτης. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης, κ. Αναστασία Κανελλοπούλου παρουσίασε αναλυτικά τις μέχρι σήμερα ενέργειες του ΔΣ .
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ενημέρωση των μελών για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του προσωρινού ΔΣ, η εκλογή του πρώτου τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ο προγραμματισμός δράσεων, η θεσμοθέτηση του Βιβλίου Φίλων της Σπάρτης και του Βιβλίου των Επιτίμων Μελών, και τέλος η τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη βελτίωση της ονομασίας για την διεθνή παρουσία του Ινστιτούτου.
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης, κ. Αναστασία Κανελλοπούλου παρουσίασε αναλυτικά τις μέχρι σήμερα ενέργειες του ΔΣ, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην ενεργοποίηση των θεσμικών εκπροσώπων σχετικά και με το νέο αρχαιολογικό μουσείο στο Χυμοφίξ και με την απεμπλοκή και δρομολόγηση του θέματος του Ξενία. Στη συνέχεια, η κ. Κανελλοπούλου παρουσίασε τον προτεινόμενο προγραμματισμό του Ινστιτούτου Σπάρτης για την θητεία του νέου ΔΣ, ο οποίος και έγινε αποδεκτός ομόφωνα από την ΓΣ. Επίσης, δρομολογήθηκαν συναντήσεις με άλλους συλλογικούς και επαγγελματικούς φορείς της Σπάρτης, προκειμένου να προωθήσουν μαζί τους τα θέματα που απασχολούν το Δήμο και το Νομό μας. Τέλος, επειδή μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο, αποδείχτηκε ότι υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου αντίστοιχοι οργανισμοί με την ονομασία Ινστιτούτο Σπάρτης, η ΓΣ αποφάσισε την μετονομασία του Ινστιτούτου Σπάρτης σε Ελληνικό Ινστιτούτο Σπάρτης (Hellenic Institute of Sparta).