Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

«Οριοθέτηση του ποταμού Ευρώτα»

Ο Σύλλογός μας από το έτος της ίδρυσής του έως σήμερα αγωνίζεται για να σταματήσουν η ρύπανση, η μόλυνση, η υποβάθμιση και η αυθαίρετη καταπάτηση τμημάτων της κοίτης και των παρόχθιων περιοχών του ιστορικού ποταμού Ευρώτα, που είναι «ποταμός μονίμως ρεόντων υδάτων, με καθεστώς προστασίας NATURA 2000 GR 2540003 κατ.SCI».
Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών διαπιστώσαμε πως μία από τις πολλές αιτίες που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιου είδους παραβατικών πράξεων σε βάρος του Ευρώτα, είναι το γεγονός ότι ο ποταμός δεν έχει οριοθετηθεί και το γεγονός αυτό γίνεται αφορμή για να αμφισβητηθούν η κοίτη και οι παρόχθιες περιοχές του.
Κατά συνέπεια, επειδή η Γενική Δ/νση Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών είναι η μόνη αρμόδια για την οριοθέτηση του ποταμού Ευρώτα και των οχθών του, σας καλούμε να κινήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις προθέσεις και τις ενέργειές σας. 
                                            

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ