Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Κρίσιμες στιγμές για τη διατήρηση των Πανεπιστημιακών Σχολών στη Σπάρτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στην τακτική συνεδρίασή του την Τετάρτη19 Ιανουαρίου θα εκφράσει την θέση του για την αναγκαιότητα στήριξης κι εδραίωσης των Πανεπιστημιακών Σχολών στη Σπάρτη. Να σημειωθεί ότι ο Πρύτανης και Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι εκφράζουν την άποψή τους κι επιχειρηματολογούν για τον ίδιο λόγο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί, από την πλευρά της πόλης της Σπάρτης ‘ενας μονόλογος με οικονομικά και εμπορικά κριτήρια γύρω από την λειτουργία των Σχολών αλλά πρωτίστως πρέπει να δοθεί έμφαση στην Εκπαιδευτική και Μορφωτική σημασία που αποδίδει η τοπική κοινωνία στην λειτουργία και ανάπτυξη των Σχολών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που έχουν γίνει σημαντικές δημόσιες επενδύσεις.
Πηγή notospress.gr